Wales

English page

Llyfrynnau Gwybodaeth SEREN Connect

Mae 8 llyfryn yn y Gyfres SEREN Connect. Dyma amlinelliad manwl o’r cynnwys. Darllenwch fwy am y rhaglen SEREN Connect ar gyfer pobl ifanc sy’n symud i wasanaethau oedolion. 

Mae fersiynau PDF o’r holl daflenni SEREN Connect ar gael i staff GIG Cymru ar wefan SharePoint GIG Cymru. Darllenwch nhw yma.

Dysgu Gyrru a gyrru’n saff gyda diabetes Math 1

AR GAEL I’W LAWRLWYTHO AM DDIM

 • Safonau golwg ar gyfer gyrru
 • Gwneud cais am drwydded dros dro
 • Dweud wrth y DVLA bod gennych ddiabetes Math 1
 • Adnewyddu trwydded bob 1-3 blynedd
 • Triniaeth hypo
 • Monitor Glwcos Parhaus (CGM)/Dyfais Monitro Glwcos ‘Flash’
 • Yswiriant car
 • Rheol carbs
 • Cysylltu â’r DVLA
 • Gyrru’n gyfreithlon a mwy!

 

(Fersiwn Saesneg ar gael i’w lawrlwytho)

 

Deall diabetes Math 1, eich llygaid a retinopathi

 • Gofalu am iechyd y llygaid
 • Apwyntiadau optegydd
 • Gwasanaeth sgrinio’r llygaid
 • Beth i’w ddisgwyl mewn apwyntiadau sgrinio?
 • Tynnu lluniau o gefn y llygad
 • Newidiadau sy’n gysylltiedig â diabetes
 • Triniaeth ar gyfer retinopathi
 • Sgrinio llygaid yn ystod beichiogrwydd
 • Newidiadau eraill sy’n gysylltiedig â diabetes a mwy!

 

Yfed alcohol gyda diabetes Math 1

AR GAEL I’W LAWRLWYTHO AM DDIM

 • Cyfreithiau alcohol yn y DU
 • Terfynau alcohol
 • Effeithiau alcohol
 • Effaith alcohol ar lefelau glwcos yn y gwaed
 • Hypos
 • Glwcagon ddim mor effeithiol
 • Effeithiau goryfed
 • Cadw’n saff
 • Smygu ac e-sigaréts
 • Cyffuriau a sylweddau anghyfreithlon a mwy!

(Fersiwn Saesneg ar gael i’w lawrlwytho)

 

Rhyw, perthnasoedd a diabetes Math 1

 • Cynnwys partneriaid mewn gofal diabetes
 • Atal cenhedlu
 • Hypos
 • Pympiau inswlin a thechnoleg diabetes
 • Y llindag
 • Gweithrediad rhywiol
 • Hormonau
 • Alcohol
 • Iechyd meddwl
 • Beichiogrwydd heb ei gynllunio

 

 

Deall diabetes Math 1, eich traed a niwropathi

 • Rôl podiatrydd
 • Archwiliad o’r traed yn ystod adolygiad blynyddol
 • Beth i’w ddisgwyl yn ystod archwiliad o’r traed?
 • Archwilio’r traed
 • Glanhau’r traed
 • Torri ewinedd y traed
 • Gwisgo esgidiau priodol
 • Delio â thraed chwyslyd, dafadennau a ferwcau
 • Gofalu am y traed ar wyliau
 • Newidiadau sy’n gysylltiedig â diabetes a mwy!

 

 

Rheoli diabetes Math 1: ôl-ysgol, yn y brifysgol ac yn y gweithle

 • Mathau o gyflogaeth
 • Addysg bellach ac astudio
 • Rheoli diabetes Math 1 yn y brifysgol
 • Rheoli diabetes Math 1 yn y gwaith
 • Cyfweliadau am swyddi
 • Sgiliau trosglwyddadwy
 • Deddf Cydraddoldeb 2010
 • Delio â gwahaniaethu
 • Byw’n annibynnol
 • Teimlo mewn rhigol diabetes a mwy!

 

 

Teithio, digwyddiadau a gwyliau gyda diabetes Math 1

 • Teithio a gwyliau
 • Pacio cyflenwadau ar gyfer diabetes
 • Mynd drwy’r gwiriadau diogelwch
 • Bwydydd
 • Trefn arferol
 • Tymheredd
 • Cylchfaoedd amser
 • Yswiriant teithio
 • Gwyliau
 • Celf y corff a mwy!

 

 

I gael rhagor o wybodaeth am y Rhaglen SEREN Connect a defnyddio’r llyfrynnau hyn, cysylltwch â Sara Crowley, Cydlynydd Gofal Trosiannol GIG Cymru. Cyfeiriad e-bost Sara yw Sara.Crowley2@wales.nhs.uk